Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Ekumenické služby Božie

  Mesto Revúca a zástupcovia ekumenických cirkví pozývajú veriacich na Ekumenické služby Božie pri Dňoch mesta Revúca, ktoré sa uskutočnia 23.6.2019 (nedeľa) o 16.00 hod. v Mestskom dome kultúry. Ďalšie informácie na plagáte....
 • vAktuality, TOP aktuality

  Organový koncert v Brdárke

  Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka o.z. si Vás dovoľuje srdrčne pozvať na koncert na barokovom pozitíve, ktorý sa uskutoční dňa 22.júna 2019 (sobota) o 14.00 hod. v evanjelickom a.v. chráme Božom v Brdárke. Viac informácií o podujatí nájdete na plagáte....
 • vAktuality

  Spoločná SPK duchovných Gemerského a Rimavského seniorátu

  Tak ako je už viacročným pekným zvykom, aj tento rok sa stretli ordinovaní bratia a sestry Gemerského a Rimavského seniorátu na spoločnej seniorálnej pastorálnej konferencií. Stalo tak 11. júna 2019 v cirkevnom zbore Štítnik. Stretnutie sme začali pri Božom Slove v chráme Božom v Štítniku, kde úvodným zamyslením poslúžila sestra domáca zborová fará...
 • vAktuality

  Výstava fotografií Ars Sacra

  V stredu 5.júna 2019 v rámci Dní mesta Dobšiná bola otvorená vernisáž fotografií s názvom ARS SACRA. Výstava ARS SACRA nepredstavuje umelecké fotografie. Je prezentáciou tých detailov diel výtvarného a remeselného umenia, či umelecky stvárnených sakrálnych budov, aké si obyčajný divák často nevšimne. Prejde popri nich bez toho, aby si uvedomil, čo ...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu

  Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná si Vás dovoľujú pozvať na Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční 23.6.2019 (nedeľa) v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej so začiatkom o 15.00 hod. Prednáškou na tému Milan Rastislav Štefánik nám poslúži kpt. Mgr....

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV