Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Zreštaurovaný oltár opäť na svojom mieste

  Od r. 2013 prebiehalo vo viacerých etapách reštaurovanie oltára v Ev. chráme CZ v Mokrej Lúke. Išlo o záchranu vzácnej národnej kultúrnej pamiatky z r. 1785. Reštaurátorské práce vykonal Reštaurátorský atelier p. Františka Šmigrovského. Práce boli financované z programu Obnovme svoj dom z Ministerstva kultúry SR za 5% spoluúčasti CZ. Po piatich rok...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Adventný koncert v Rožňavskom Bystrom

  Vážení priatelia! V mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré si Vás dovoľujeme pozvať na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční v 3. adventnú nedeľu (16. 12.2018) so začiatkom o 17.00 hod. v sále Obecného úradu v Rožňavskom Bystrom. Zisk z celého podujatia je určený na podporu dokončenia rekonštrukčných prác na ev. kostole v Rožňavsko...
 • vAktuality

  Vianočný galakoncert La Gioia v Jelšave

  Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava v spolupráci s Evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Jelšave si Vás dovoľujú pozvať na Vianočný galakoncert speváckeho tria La Gioia, ktorý sa uskutoční 14.12.2018 (piatok) so začiatkom o 18.00 hod. v Evanjelickom kostole v Jelšave. Všetky ďalšie potrebné informácie na plagáte....
 • vAktuality

  Adventné svetlá (meditačné pásmo počas dní Adventu)

  Adventné svetlá (meditačné pásmo počas dní Adventu) 1. Iz 42, 1 – 3 Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici, trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prin...
 • vAktuality

  Adventná homília

  Evanjelium podľa Lukáša 1, 68 – 71 68 Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, 70 ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov, 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Drahí bratia a sestry v Pánovi,...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV