Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Inštalácia zborovej farárky v Chyžnom

  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Chyžné si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Völgyiovej, ktorá uskutoční 4. mája 2019 o 10.00 hod. v Evanjelickom e.v. chráme Božom v Chyžnom....
 • vAktuality, TOP aktuality

  Seniorálne kolo Biblickej olympiády GES

  Dňa 12. apríla 2019 (piatok) sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde cirkevného zboru ECAV Vyšná Slaná. Priestory na zrealizovanie olympiády nám poskytol Obecný úrad. Seniorálneho kola sa zúčastnilo 23 detí vo všetkých kategóriách.  Na úvod nás pozdravil brat senior Mgr. Radovan Gdovin a po  povzbudivých slovách domácej sestr...
 • vAktuality

  Mať vo Vzkriesenom mocného spojenca

  Zjavenie Jána 1, 17-19   Keď som ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som prvý a posledný a živý; bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať potom....
 • vAktuality, TOP aktuality

  Seniorálne stretnutie dorastu GES v Koceľovciach

  „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“   Žalm 111, 10a Týmto biblickým veršom sa nieslo Seniorálne stretnutie dorastu Gemerského seniorátu, na ktorom sa stretli  asi 50 mladí priatelia z blízka i z ďaleka v Kultúrnom dome v Koceľovciach. Tohtoročná téma stretnutia znela: Kto povedal, že je to zlé? Sobotné odpoludnie otvorila slov...
 • vAktuality

  Aprílová SPK duchovných GES v Slavošovciach

  Aprílová seniorálna pastorálna konferencia duchovných v Gemerskom senioráte sa konala na pôde CZ Slavošovce dňa 9.4.2019. Nakoľko sa jednalo o naše posledné spoločné stretnutie pred sviatkami Veľkej noci, už tradične bola duchovným prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Slovom Božím ako aj distribúciou elementov nám poslúžila miest...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV