Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Duchovní GES začali nový rok 2019 januárovou SPK

  Dňa 8.1.2019 sme sa ako duchovní Gemerského seniorátu stretli na prvej Seniorálnej pastorálnej konferencii v novom roku 2019. Tentokrát naše cesty viedli do CZ Roštár do priestorov kultúrneho domu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžila sestra kaplánka Mgr. Emília Velebírová. Po ňom nasledovala prednáška. Ňou nám poslúžil náš pozvaný hosť plk. ...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Heslo roka 2019

  Nový rok – 1.1.2019 Milosť nášho Pána Ježiša nech je so všetkými nami! Amen. Heslo roka 2019 : Ž 34, 15b … hľadaj pokoj a usiluj sa oň! Drahí bratia, milé sestry v Pánovi! S Novým rokom 2019 tu tak ako každoročne máme aj nové heslo pre rok 2019. Jedná sa o výpoveď Písma svätého, ktorá by nás...
 • vAktuality

  Vianočná pošta

  Základná škola Rejdová a žiaci evanjelického náboženstva sa cez internetový portál Pohodovo zapojil do projektu Vianočná pošta. V tomto projekte bolo potrebné zaregistrovať školu a registrovali sa i Domovy seniorov po celom Slovensku. Na základe registrácie žiakom ev. náboženstva na ZŠ Rejdová boli pridelení  starčekovia, pre ktorých sme vyrobili v...
 • vAktuality

  Homília ku koncu občianskeho roka 2018

  Uzávierka občianskeho roka – Silvester – 31.12.2018 „… pravda vás vyslobodí …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen. Ján 8, 32 Ježiš hovorí : Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi! Pravda alebo lož? Podľa tejto schémy funguje väčšina vedomostných relácií a kvízov, ktoré ...
 • vAktuality

  Štedrovečerná homília – … byť ako dieťa …

  Štedrý večer – 24.12.2018 „… byť ako dieťa …“ Milosť vám a pokoj od narodeného Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen. Matúš 18, 3 Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi! Opäť po roku sa z Božej milosti dožívame Vianočných sviat...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV