Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Marcová SPK duchovných GES v Sirku

  Dňa 12.3.2019 sa v konala pravidelná mesačná schôdza duchovných v Gemerskom senioráte. Tentokrát sa konala na pôde CZ ECAV na Slovensku Sirk. Naše stretnutie sa začalo biblickým zamyslením v sirkovskom ev.a.v. chráme Božom, ktoré si pre nás pripravila  miestna námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Následne sme sa presunuli do priestorov farskéh...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Výročný konvent Gemerského seniorátu – 30.3.2019 (Gočovo)

  Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 15/94 v znení cirk. zákona 2/2012, týmto zvoláva výročné zasadnutie seniorálneho konventu GES 2019. Všetky potrebné údaje ako aj správy, ktorými sa budeme zaoberať, nájdete na odkazoch  nižšie. Konvent.GES_oznamenie_pozvanie_navrh.programu Správy :  CZ_ECAV_REVUCA_Sp...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Výpis uznesení z výročného presbyterstva GES – 9.3.2019

  Dňa 9.3.2019 v Chyžnom zasadalo výročné presbyterstvo GES. Na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia, s ktorými sa môžete oboznámiť vo výpise nižšie Vypis_uzneseni_presb.GES_9.3.2019.pdf...
 • vAktuality

  V Gemerskej Polome spomínali na významného rodáka MUDr. Petra Madáča

  Na Gemeri sa narodilo nemálo významných osobností, dejateľov a velikánov, tiež spoluautorov rôznych vedných odborov, ktorí svojimi aktivitami ovplyvnili nielen náš národ, ale tiež širší európsky priestor. Preto je nanajvýš vhodné a dobré pripomínať si ich životný odkaz a pokúšať sa ho aktualizovať  do kontextu doby, v ktorej žijeme dnes my. Takto s...
 • vAktuality

  290. výročie narodenia gemerského rodáka MUDr. Petra Madáča – kázeň

  Spomienkové služby Božie pri príležitosti 290. výročia narodenia Dr. Petra Madáča – Gemerská Poloma – 3.3.2019 Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen. Lukáš 5,17. 6,19 17 Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV