Cirkevný zbor Betliar

Betliar

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:00

Mgr. Ján Gdovin

námestný farár

zborový dozorca: Viliam Grieger
kantor: Ján Gdovin ml.

HORE
Facebook GESECAV