Cirkevný zbor Gemerská Poloma

Gemerská Poloma

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:30

Mgr. Ján Gdovin

administrátor

zbor je administrovaný z Betliara

zástupca zborového dozorcu: Ján Očkaik

HORE
Facebook GESECAV