Cirkevný zbor Koceľovce

Koceľovce

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 11:00 Koceľovce
  • 9:30 Slavoška každá 2. nedeľa
  • 9:30 Markuška každá 2. nedeľa
  • Hanková a Brdárka príležitostne

Mgr. Emília Velebírová

zborová kaplánka na farárskom mieste

administruje: Mgr. Jana Ilčisková (CZ Štítnik)
zborová dozorkyňa: Božena Tomková
kantorka: Bc. Erika Šmiaková

HORE
Facebook GESECAV