Cirkevný zbor Nižná Slaná - Kobeliarovo

Nižná Slaná - Kobeliarovo

Ev. a. v. farský úrad

  • Letná 39, 049 23 Nižná Slaná

zbor je administrovaný z Dobšinej
Mgr. Radovan Gdovin

Čas bohoslužieb:

  • 9:00 a 10:30 Nižná Slaná,
  • Kobeliarovo, Henckovce striedavo

Mgr. Radovan Gdovin

administrátor

kantorky: Mgr. Jana Borošová,
Martina Nemčková

HORE
Facebook GESECAV