Cirkevný zbor Rozložná

Rozložná

Ev. a. v. farský úrad

  • Rozložná, 049 32 p. Štítnik

Zbor je administrovaný zo Štítnika Mgr. Jana Ilčisková

Čas bohoslužieb:

  • Rozložná a Gočaltovo podľa dohody

Mgr. Jana Ilčisková

administrátorka
HORE
Facebook GESECAV