Cirkevný zbor Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré

Ev. a. v. farský úrad

Zbor je administrovaný z Gemerskej Polomy
ThDr. Zuzana Poláková

Čas bohoslužieb:

  • 13:00 Rožňavské Bystré
  • 14:30 Rakovnica

ThDr. Zuzana Poláková

administrátorka

zborová dozorkyňa: Marta Lajčáková

HORE
Facebook GESECAV