Cirkevný zbor Štítnik

Štítnik

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:00 Honce
  • 10:30 Štítnik

Mgr. Jana Ilčisková

zborová farárka

zborový dozorca: Mgr. Matúš Molnár
kantorka: Bc. Erika Šmiaková

HORE
Facebook GESECAV