Vyšná Slaná

Cirkevný zbor ECAV Vyšná Slaná
adresa:  Vyšná Slaná 185, 049 26
kontakt: 058/794 01 46

Predsedníctvo
Mgr. Karmen Želinská − zborová farárka
Miloš Klima – zborový dozorca