Štítnik

Cirkevný zbor ECAV Štítnik
adresa:  Teplická 208, 049 32 Štítnik
kontakt: 0940716740

Predsedníctvo
Mgr. František Lompart − zborový farár Koceľovce - administrátor
Miloš Gallo-Barnák – zborový dozorca