Šivetice

Cirkevný zbor ECAV Šivetice
adresa:   049 15 Šivetice
kontakt: 0903 135 443
 Predsedníctvo
 Mgr. Ivan Bojna − námestný farár v Jelšave - administrátor
 Tibor Balážik - zborový dozorca