Slavošovce

Cirkevný zbor ECAV Slavošovce
adresa:   Slavošovce 161, 049 36
kontakt: 058/799 91 55

Predsedníctvo
Mgr. Lýdia Naďová − námestná farárka
Zuzana Vilimová - zborová dozorkyňa