Sirk

Cirkevný zbor ECAV Sirk
adresa:  Sirk 75, 049 64
kontakt: 047/549 12 15

Predsedníctvo
Mgr. Adriana Hrivnaková − námestná farárka
Tibor Alberty - zborový dozorca