Roštár

Cirkevný zbor ECAV Roštár
adresa:  Roštár 23, 049 35 p. Ochtiná
kontakt: 058/793 19 09

Predsedníctvo
Mgr. František Lompart − zborový farár v Koceľovciach - administrátor
Mária Romančíková – zborová dozorkyňa