Revúca

Cirkevný zbor ECAV Revúca
adresa:  Francisciho 19, 050 01 Revúca
kontakt: 058/442 18 62, 058/443 23 98, 0915 656 389

Predsedníctvo
Mgr. Ing. Danica Hudecová − zborová farárka
Ing. Želmíra Rekenová – zborová dozorkyňa