Ratkovské Bystré

Cirkevný zbor ECAV Ratkovské Bystré
adresa:  Ratkovské Bystré, 62982 66
kontakt: 047/549 12 15

Predsedníctvo
Mgr. Dušan Pavel Hrivnak − zborový farár-konsenior
Vladimír Ďuriška – zborový dozorca