Ratková

Cirkevný zbor ECAV Ratková
adresa:  982 66 Ratková
kontakt: 047/569 62 74

Predsedníctvo
Mgr. Adriana Hrivnaková – námestná farárka v Sirku - administrátor
Ivan Bakoš – zborový dozorca