Ochtiná

Cirkevný zbor ECAV Ochtiná
adresa:  Ochtiná 150, 049 35
kontakt: 0905 874 096

Predsedníctvo
Mgr. František Lompart − zborový farár
Kvetoslava Nemčková – zborová dozorkyňa
menovaný: Martin Dudáš, diakon