Predstavitelia a funkcionári GES od 2013

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail


Predsedníctvo seniorátu:
Funkcia          Meno Cirkevný zbor            funkčné obdobie
admin. senior ThDr. Jerguš Olejár, PhD.   Rožňava               2014-
dozorca Ing. Ján Štefan Rožňava              2012-2018


Zástupcovia predsedníctva seniorátu:
Funkcia        
Meno                                  Cirkevný zbor  funkčné obdobie
konsenior I. Mgr. Radovan Gdovin Dobšiná 2008-2014
konsenior II. Mgr. Dušan P. Hrivnák       Ratkovské Bystré       2012-2018
poddozorca Ing. Ján Hlaváč Rožňava 2012-2018

Členovia seniorálneho presbyterstva:
Funkcia     
Meno                                  Cirkevný zbor  funkčné obdobie
právny zástupca JUDr. Ján Hlaváč Rožňava 2008-2014
predseda HV Ing. Alica Kubajdová Revúca 2010-2016
predseda VMV Mgr. Viliam Solárik Rožňava  2013-2019
predseda SPK Mgr. Radovan Gdovin Dobšiná 2012-2018
presbyter Mgr. Adriana Hrivnáková Sirk 2012-2018
presbyter Mgr. Danica Hudecová Revúca 2012-2018
presbyter Greguš Ján Chyžné 2012-2018
presbyter Mgr. František Lompart Koceľovce 2012-2018
presbyter Mgr. Miroslav Maťo N.Slaná-Kobeliarovo 2012-2018
presbyter Ondrej Málik Chyžné 2012-2018
presbyter Ing. Ján Mihók Dobšiná 2012-2018
presbyter Mgr. Karmen Želinská Vyšná Slaná 2012-2018
presbyter  -- -- --


 


Ďalší funkcionári seniorátu:
Funkcia        
Meno                                  Cirkevný zbor  funkčné obdobie
pokladník Alena Takáčová Dobšiná 2012-2018
účtovník Mgr. Adriana Hrivnáková Sirk 2010-2016
predseda ŠkV Mgr. Radovan Gdovin Dobšiná 2010-2016
člen ŠkV Ing. Mária Nemčková Rožňava 2010-2016
člen ŠkV Beáta Trojanová Gemerská Poloma 2010-2016
školský dekan Mgr. Dušan P. Hrivnák       Ratkovské Bystré       2008-2014
školský dekan Mgr. Jana Maťová Gemerská Poloma 2010-2016
kontrolná skupina Mgr. Danica Hudecová Revúca 2010-2016
kontrolná skupina Ján Krišťák Rejdová 2010-2016
kontrolná skupina Ondrej Málik Chyžné 2010-2016
kontrolná skupina -- -- --
kontrolná skupina Ľubomír Zatroch Betliar 2010-2016
delegát na synodu Ján Greguš Chyžné 2012-2018
delegát na synodu Mgr. Radovan Gdovin Dobšiná 2008-2014
náhr.delegát na synodu Ing. Ján Hlaváč Rožňava 2008-2014
náhr.delegát na synodu Mgr. Dušan P. Hrivnák       Ratkovské Bystré       2008-2014
delegát na dištr. konvent -- -- --
delegát na dištr. konvent Mgr. Dušan P. Hrivnák       Ratkovské Bystré       2008-2014
náhr. delegát na dištr. konvent Ján Krišťák Rejdová 2008-2014
náhr. delegát na dištr. konvent Mgr.Marta Klátiková Mokrá Lúka 2013-2019
koordinátor práce SEŽ Mgr. Danica Hudecová Revúca 2008-2014
náhradník generálny súd JUDr. Ján Hlaváč Rožňava 2008-2014