Konvent GES 31.03.2012 - Betliar POZVÁNKA


Gemerský seniorát ECAV   
.........................................................
Pozvánka a program konventu GES
31. marca 2012 v Betliari
Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov k voľbe seniorálneho dozorcu
28. marca 2012 v Štítniku
+ ďalšie materiály v článku
.........................................................

Vážení delegáti seniorálneho konventu, v tomto článku je oznámenie a pozvánka na seniorálny konvent, ktorý sa bude konať 31. marca 2012 so začiatkom na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Betliar.

Pred konventom dňa 28. marca 2012 je presbyterstvom Gemerského seniorátu zvolaná kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov GES k voľbám seniorálneho dozorcu. Porada sa uskutoční na Obecnom úrade v Štítniku o 17.00.

Ďalšie podrobnosti týchto oznámení s návrhom programu konventu a uzneseniami týkajúcimi sa kandidačnej porady.

Pozvánka, oznámenie a návrh programu konventu GES 2012 a Kandidačná porada predsedníctiev CZ GES k voľbe seniorálneho dozorcu

Poverovacia listina pre delegátov - vzor - word

Návrh kandidáta a čestné prehlásenie ku kandidatúre