Nándraž

Cirkevný zbor ECAV Nándraž
adresa: Nandraž, 049 61 p. Rákoš
kontakt: 047/549 12 15

Predsedníctvo
Mgr. Dušan Pavel Hrivnak − zborový farár-konsenior v Rat. Bystrom - administrátor
Július Kriak – zborový dozorca