Kunová Teplica

Cirkevný zbor ECAV Kunová Teplica
adresa: Kunova Teplica 049 32
kontakt: 058/792 81 02

Predsedníctvo
Mgr. Viliam Solárik − zborový farár v Rožňave - administrátor
 Marta Balázsová – zastupkyňa