Koceľovce

Cirkevný zbor ECAV Koceľovce
adresa:  Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná
kontakt: 058/793 19 09

Predsedníctvo
Mgr. František Lompart − zborový farár
JánLukáč– zborový dozorca