Kameňany

Cirkevný zbor ECAV Kameňany
adresa:  049 62 Kameňany
kontakt: 0903 135 443

Predsedníctvo
 Mgr. Ivan Bojna − námestný farár v Jelšave - administrátor
Margita Ganajová – zborová dozorkyňa