Jelšava

Cirkevný zbor ECAV Jelšava
adresa: Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava
kontakt: 058/448 20 65, 0903 135 443

Predsedníctvo
 Mgr. Ivan Bojna − námestný farár
MVDr. Milan Kolesár – zborový dozorca