Gemerská Poloma

Cirkevný zbor ECAV Gemerská Poloma
adresa: Súľovská 77, 049 22 Gemerská Poloma
kontakt: 058/795 01 16

Predsedníctvo
Mgr. Janka Maťová – zborová farárka
Vladimír Lišuch - zborový dozorca