Čierna Lehota

Cirkevný zbor ECAV Čierna Lehota
adresa: Čierna Lehota 59, 049 36 p. Slavošovce
kontakt: 0918 828 339

Predsedníctvo
Mgr. Bc. Radoslav Naď − námestný farár
Kvetoslava Zacharová - zborová dozorkyňa