podujatia GES v roku 2012

Podujatia, stretnutia a akcie Gemerského seniorátu v r. 2012