Cirkevný zbor Roštár

Roštár

Ev. a. v. farský úrad

  • Roštár 23, 049 35 p. Ochtiná
  • 0907337855

Zbor je administrovaný zo Štítnika.  Mgr. Jana Ilčisková

Čas bohoslužieb:

  • 8:30 Roštár každá 2. nedeľa
  • 14:00 Petrovo 1. nedeľa v mesiaci

Mgr. Jana Ilčisková

administrátor

zborová dozorkyňa: Mária Romančíková

HORE
Facebook GESECAV