Cirkevný zbor Roštár

Roštár

Ev. a. v. farský úrad

  • Roštár 23, 049 35 p. Ochtiná
  • 0907337855

Zbor je administrovaný z Koceľoviec.  Mgr. Emília Velebírová.

Čas bohoslužieb:

  • 8:30 Roštár každá 2. nedeľa
  • 14:00 Petrovo 1. nedeľa v mesiaci

Mgr. Emília Velebírová

administrátor

zborová dozorkyňa: Mária Romančíková

HORE
Facebook GESECAV