Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Gemerský seniorát bilancoval rok 2022

  Dňa 18.3.2023 sa v CZ Chyžné, filiálka Revúcka Lehota, v priestoroch Kultúrneho domu obce Revúcka Lehota, uskutočnil výročný konvent evanjelikov na Gemeri za rok 2022. Pozvanie Predsedníctva GES na konvent prijali delegáti z cirkevných zborov v GES, ktorí sa stretli o 9:00 hodine v sále KD Revúcka Lehota. Zaregistrovali sa a zapísali v prezenčných ...
 • vAktuality, TOP aktuality

  O náboženských predstavách starých Slovanov

  Marcová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa konala na pôde CZ Šivetice, filiálka Prihradzany dňa 13.3.2023.  Na úvod sa duchovným slovom prítomným prihovoril Mgr. Ivan Bojna, administrátor CZ Šivetice. Následne predseda SPK Mgr. Dušan P. Hrivnak medzi nami privítal br. Mgr. Tibora Lóczyho, misijného farára pôsobiace...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Poznáš ho? – Stretnutie dorastu GES

  Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Vlachovo a Spoločenstvom Evanjelickej mládeže (SEM) si dovoľujú pozvať dorastencov (konfirmandov) z cirkevných zborov Gemerského seniorátu na Stretnutie dorastu, ktoré sa uskutoční 25.3.2023 (sobota) so začiatkom o 15.00 hod. v priestoroch ...
 • vAktuality

  Výročný konvent GES bude zasadať 18.3.2023 v Revúckej Lehote

  Vážené sestry a bratia, členovia presbyterstva GES, predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov v GES a delegáti zborov na konvent GES! V tomto príspevku sa budú postupne objavovať materiály, ktoré je potrebné preštudovať si pred samotným zasadnutím výročného konventu GES. Celá sa totiž bude čítať iba správa seniora GES za rok 2022. Ostatné správy...
 • vAktuality

  Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije …

  Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj národnej Samuel Tomášik. Jeho meno najčastejšie spájame s piesňou Hej, Slováci.  Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára Pavla...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV