Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Seniorátne stretnutie mužov Gemerského seniorátu

  Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ako aj CZ ECAV na Slovensku Koceľovce pozývajú najmä mužov, ale vítané sú samozrejme i sestry, z Gemerského seniorátu na Seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční 14.6.2020 (nedeľa) so začiatkom o 15.00 hod. v priestoroch ev.a.v. chrámu Božieho v Koceľovciach. Účasť na podujatí ako aj službu slova pris...
 • vAktuality, TOP aktuality

  2. slávnosť Svätodušná /kázeň/

  2. slávnosť Svätodušná 1.06.2020 Suspírium: Ó, Bože , ráč vzhliadnuť na nás, a  skloň k nám svoj svätý obraz, aby sme Pána Ježiša poznali a v Jeho viere do smrti stáli.    Amen.  Evanjelium podľa Jána 3, 16 – 21 16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto...
 • vAktuality

  1. slávnosť Svädodušná 2020 /kázeň/

  slávnosť svätodušná – 31. mája 2020 Generálny úvod: „Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Právnik oznámil klientovi: „ Mám pre Vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ „Samozrejme, že tú zlú,“ hovorí klient. A právnik pokračuje:  „Laboratórne testy preukázali, že vzorka ...
 • vAktuality

  Seniorálna pastorálna konferencia po troch mesiacoch

  Na spoločnej Seniorálnej pastorálnej konferencii sa duchovní Gemerského seniorátu stretli po vyše troch mesiacoch, čo bolo spôsobené opatreniami vlády SR ohľadom zamedzenia šírenia sa pandémie COVID 19. Stalo sa tak v utorok 26.5.2020 v priestoroch Kultúrneho domu v Jelšave za dodržania všetkých požadovaných hygienických opatrení. Biblickým zamysle...
 • vAktuality

  Nedeľa po Vstúpení – Chizkijova modlitba /Kázeň/

  Nedeľa po Vstúpení – 24.5.2020 Izaiáš 37, 14 – 20 14 Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom. 15 A Chizkija sa takto modlil k Hospodinovi: 16 Hospodine mocností, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV