Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Posledná nedeľa v cirkevnom roku – Noe staval koráb … a všetci sa mu smiali … /homília/

  Posledná nedeľa v CR – 22.11.2020 „… Noe staval koráb … a všetci sa mu smiali …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen. Lk 17, 26 – 27. 30 A ako bolo za dní Noáchových, tak bude i za dní Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa,...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – a kniha sa otvorila … /homília/

  O poslednom súde Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen Zjavenie Jána 20, 11.12  Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Domáca pobožnosť k 3. nedeli pred koncom cirkevného roka

  nedeľa pred koncom cirkevného roka – 8.11.2020  Kázňový text: Matúš 16, 1- 3 Starozmluvný text: Jeremiáš 29, 11- 14 Piesne: 462, 676, 26 Kázeň: Mgr. Vladimír Vančík, evanjelický kaplán v CZ Ratkovské Bystré   Poriadok pobožnosti: V mene Boha- Otca, Syna, i Ducha svätého, AMEN. Pieseň č. 462 Text Starej zmluvy: Jer 29, 11- 14 Pieseň č....
 • vAktuality

  Pamiatka zosnulých /homília/

  Izaiáš 57,15-18: Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Lebo nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať; lebo zmizol by duch spred mojej tváre...
 • vAktuality

  Spoločenstvo evanjelických žien – POZVÁNKA

  P O Z V Á N K A Spoločenstvo evanjelických žien GES ECAV a seniorálna koordinátorka   pozýva sestry – koordinátorky práce žien v cirkevných zboroch na pracovné stretnutie Rozšíreného výboru SEŽ   Dňa 8. novembra 2020 o 18.30 hod. Stretnutie sa uskutoční online cez webex, preto je potrebné prihlásiť sa u koordinátorky do 5.11. Prihlásené sestry dost...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV