Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  V Gemerskej Polome majú novú zborovú farárku

  Dňa 7. novembra 2021 sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome konal volebný konvent, na ktorom si prítomní členovia Cirkevného zboru pod vedením zástupcov Gemerského seniorátu volili svoju novú zborovú sestru farárku. Jedinou kandidátkou bola Mgr. Janka Kendžurová, ktorá doposiaľ pôsobila ako seniorátna kaplánka Liptovsko – orav...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Novembrová SPK duchovných GES aj o syndróme vyhorenia

  Duchovní Gemerského seniorátu sa na svojej pravidelnej mesačnej schôdzi stretli dňa 8.11.2021 v priestoroch Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Štítnik. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktoré si pre prítomných pripravila domáca zborová sestra farárka Mgr. Jana Ilčisková, stretnutie pokračovalo pracovnou časťou, ktorá bola riešená formou online prenos...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Pamiatka zosnulých – o dvoch dňoch a dvoch domoch /homília/

  Pamiatka zosnulých – 1.11. 2021 „… o dvoch dňoch a dvoch domoch …“ Pomodlime sa : Hospodine, nauč nás počítať naše dni. Hynieme od Tvojho hnevu a naše dni sú ako tráva a ako tôňa na zemi. Prach sme a v prach sa obrátime. Veríme však, že Ty si aj Pánom prachu a že Tvoja moc obráti...
 • vAktuality

  Októbrová SPK v znamení úcty k seniorom

  Dňa 11.10.2021 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Ratkovskom Bystrom uskutočnila októbrová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Úvodným biblickým zamyslením nám poslúžil miestny námestný farár Mgr. Vladimír Vančík. Nakoľko sa mesiac október v našej spoločnosti nesie v znamení úcty k starším, naše stretnutie sme venoval...
 • vAktuality

  V Chyžnom spomínali na svojho zborového dozorcu

  12. nedeľu po Svätej Trojici sme v cirkevnom zbore venovali spomienke na všetky obete COVID-19, ale najmä na nášho brata dozorcu Ondreja Málika. Spomenuli sme si na neho aj pri príležitosti jeho nedožitých 75. narodenín. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý nás povzbudil Božím Slovom. Domáca sestra far...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV