Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Online SPK duchovných Gemerského seniorátu

  Dňa 5. marca 2021 sa uskutočnila online Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Nakoľko posledné osobné „face to face“  stretnutie sa uskutočnilo ešte v októbri 2020, dobre nám padla aj takáto forma vidieť sa, počuť sa a vedieť o sebe. Samotné online stretnutie cez aplikáciu ZOOM technicky pripravil a zrealizo...
 • vAktuality, TOP aktuality

  … sme evanjelici z Gemera a nehanbíme sa za to …

  … nie, nehanbíme sa a ani sa nikdy hanbiť nebudeme … uvedomujeme si, že nie sme dokonalí … kto chce, chybu si nájde … no kto chce, nájde si aj to, čo evanjelici tomuto národu dali … a mnohí pochádzali práve z Gemera … ak si evanjelik alebo sa takým cítiš, pridaj sa k nám...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Online služby Božie z Gemerského seniorátu – Pôstne nedele

  Drahí priatelia! Nakoľko aktuálna situácia na Slovensku nám ešte stále nedovoľuje slávenie verejných bohoslužieb, budeme i v čase pôstu pokračovať v nahrávaní služieb Božích, aby ste mali zabezpečený aspoň takouto formou pravidelný kontakt s Božím slovom. Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Gočova (CZ Vlachovo):   https://youtu.be/_D8aTNQf94o Služby...
 • vAktuality

  Evanjelický kostol v Gemerskej Polome má novú strechu

  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma v náročnom roku 2020 previedol práce na obnove strechy evanjelického kostola. Pre rok 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Projekt s názvom „Gemerská Poloma, Kostol ev. a.v., oprava strechy“  bol úspešne schválený a aj podporený sumou 15 000 €.  Vďaka...
 • vAktuality

  Pán života i smrti si k sebe povolal br. dozorcu Málika z Chyžného

  V zármutku, ale v nádeji vzkriesenia a večného života vám oznamujeme, že Pán života i smrti si k sebe 22.1.2021 vo veku 74 rokov po dobrom boji a kresťanskom svedectve života povolal svojho verného a obetavého služobníka, br. dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Chyžné, dlhoročného seniorátneho presbytera Gemerského seniorátu, manžela, otca, ...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV