Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Kreatívne tábory v Revúcej

  Liga za duševné zdravie podporuje pomocou programu „Pomáhajme si“ integráciu ukrajinských detí na území Slovenska prostredníctvom rôznych aktivít. Vydarenými aktivitami boli napríklad tri veľké tvorivé dielne s lektorkami, so slovenskými aj ukrajinskými deťmi a ich rodičmi. Všetky tri prázdninové tvorivé dielne sa uskutočnili v spolupráci s p. fará...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Prehliadka spevokolov GES v Dobšinej aj s koncertom Katedrála Tour 2023

  Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Dobšiná si vás dovoľujú srdečne pozvať na Seniorátnu prehliadku spevokolov Gemerského seniorátu, ktorá sa uskutoční 1.10.2023 (nedeľa) v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Po skončení prehliadky, cca o 16.30 ...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Letný tábor Cirkevného zboru v Jelšave

  Počas prázdnin usporiadal Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Jelšave spolu s rodičmi detí  prázdninový tábor zameraný na deti cirkevného zboru predškolského veku  a deti prvého ročníka základnej školy. Po modlitbách  detí stretávajúcich sa okolo slova Božieho, Pán Boh  vypočul ich prosby  pri  tematickom stretnut...
 • vAktuality

  Výnimočné ocenenia – výnimočné osobnosti

  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca je právom hrdý na svojich dvoch členov, ktorí dostali nedávno výnimočné ocenenie. Mgr. Viera Lábajová venuje celý svoj život službe blížnym, trpiacim látkovou i nelátkovou závislosťou v Odborom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná hora. V tejto špecializovanej nemocnici rozvíjala svoje odborné znalost...
 • vAktuality

  5. Deň Gemerského seniorátu v znamení otázky: Človek, kde si?

  V 11.nedeľu po Svätej Trojici sa veriaci  na 5. Dni Gemerského seniorátu, ktorý sa tento rok konal na pôde cirkevného zboru Vyšná Slaná, pýtali: Človek, kde si? Táto otázka sa niesla celým podujatím, ktoré sa konalo v obklopení hrdého Radzimu a majestátnej Stolice, na miestnom futbalovom ihrisku. Pred začiatkom služieb Božích  prítomných privítal z...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV