Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Nelúčime sa, ale ďakujeme …

  V krásny slnečný deň, v 4. nedeľu po Svätej Trojici 5.7.2020 sa v CZ Dlhá Ves konala rozlúčka so sestrou farárkou Ferenczy Erzsébet, ktorá pôsobila v našom regióne viac, ako 5 rokov v CZ Dlhá Ves a predtým v CZ Gemer, Gemerská Panica a Tornaľa. Toto obdobie bolo pre zbor a pre maďarsky hovoriaci región...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Milovať svoj národ nie je extrémizmus

  Príhovor br. seniora Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr. Radovana Gdovina zaznel 5. júla 2020 na Námestí baníkov v Rožňave pri príležitosti sviatku slovanských vierozvestov, Cyrila a Metoda, pričom spoluorganizátorom podujatia bola Matica slovenská : Milé dámy, vážení páni, sestry Slovenky, bratia Slováci! Dnes, 5. júla, si na Slovensku pri...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Výročný konvent Gemerského seniorátu pod klenbami štítnického chrámu

  Hodnotenie roku 2019 na seniorátnej úrovni sa uskutočnilo v sobotu 27. júna 2020 v chráme Božom v Štítniku, kde na výročnom seniorátnom konvente GES sa zišlo spolu 105 delegátov s právom hlasovať. Konvent bol započatý úvodnou modlitbou, ktorú predniesla Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES. Po nej brat seniorátny dozorca Mgr. Michal Terrai všetkýc...
 • vAktuality

  … k 490. výročiu Augsburského vyznania …

  Žalm 119, 46 46 Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach (svedectvách) a nebudem sa hanbiť. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi! Dnes, vo štvrtok 25.6.2020, si ako evanjelici na celom svete pripomíname 490. výročie vzniku a prečítania tzv. Augsburského vyznania, ktoré sa objavuje aj v oficiálnom názve našej cirkvi : Evanjelická cirkev augsb...
 • vAktuality

  Muži z Gemera sa stretli v Koceľovciach

  Obdobie, ktoré nielen celé Slovensko, ale celý svet veľmi intenzívne prežívalo a prežíva, bolo poznačené do istej miery samotou. Ľudia sa nestretávali ako zvyčajne, každý si žil akoby vlastný život za zavretými dverami bez bližšieho sociálneho kontaktu. Opatrenia, ktoré boli nariadené vládou, sa väčšina ľudí snažila dodržiavať, čo napokon prinieslo...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV