Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 2019

  Tak ako po minulé roky, i tento rok si chceme na službách Božích v modlitbe pripomenúť obete dopravných nehôd, ale tiež rodiny dotknuté nešťastím na cestách, aby vo všetkom, čo prežívajú, mohli cítiť Božiu blízkosť a Jeho pokoj. Pre bližšie informácie kliknite na link : Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 2019 – materiál...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Homília k 30. výročiu „Nežnej revolúcie“

  „ … o správne pochopenej slobode …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen. Galatským 5,1 1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Milí bratia a sestry v Pánovi! V novembri 1989 som chodil do šiesteho ročníka a mal som 11 rokov. Nie celkom dobre som...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Novembrová SPK v znamení oslavy životného jubilea

  Novembrová Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu  (GES) sa konala dňa 12.11.2019 na pôde Cirkevného zboru Revúca a niesla sa v znamení oslavy životného jubilea domácej zborovej sestry farárky Mgr.Ing. Danice Hudecovej. Stretnutie sa začalo biblickým zamyslením v miestnom chráme Božom, ktoré si pre duchovných GES pripravi...
 • vAktuality

  Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

  V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete...
 • vAktuality

  V Kameňanoch si pripomenuli 40. výročie úmrtia kňaza Martina Viesta

  Martin Viest Evanjelický kňaz, osvetový pracovník * 27.8.1907 Revúca + 25.9.1979 Obecný úrad Kameňany, Základná škola Kameňany, Jednota dôchodcov Kameňany, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kameňany pri spomienke 40. výročia úmrtia evanjelického farára Martina Viesta usporiadal spomienkové stretnutie počas stredotýždňovej večierne v zborovej sieni ci...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV