Vitajte

Bratia a sestry, milí priatelia,
vítame Vás na webovej stránke www.gesecav.sk, ktorá je oficiálnou stránkou Gemerského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aktuality / Spravodajstvo GES ECAV

Naša webová stránka si kladie za cieľ pohotovo informovať evanjelickú verejnosť na Gemeri predovšetkým o cirkevných podujatiach a vnútrocirkevnom živote.

 • vAktuality, TOP aktuality

  Konvent Gemerského seniorátu rokoval v Jelšave

  V sobotu 24. júla 2021 sa delegáti Gemerského seniorátu stretli na výročnom seniorátnom konvente v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Jelšave. Spoločne hodnotili rok 2020, no zároveň sa pozreli aj do budúcnosti života našej drahej cirkvi. Na úvod všetkých prítomných privítal MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta Jelšava, dozorca cirkevného ...
 • vAktuality, TOP aktuality

  Výročný konvent Gemerského seniorátu – pozvanie, správy, podklady

  Vážení seniorátni presbyteri, vážené predsedníctva cirkevných zborov v Gemerskom senioráte, vážení delegáti! V tomto príspevku nájdete všetky správy určené pre potreby seniorátneho konventu Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 24.7.2021 v priestoroch Kultúrneho domu v Jelšave so začiatkom o 9.00 hod. Prosíme Vás, aby ste so správami vopred oboz...
 • vAktuality, TOP aktuality

  … s duchovnými na bojiskách …

  Po veľmi dlhom období, kedy sme sa nemohli stretnúť, sme sa vďaka Pánu Bohu mohli osobne vidieť na Stretnutí mužov Gemerského seniorátu. Deň 20. jún 2021 patril našim drahým otcom a viac ako 50 veriacich mohlo spoločenstvo tvoriť v chráme Božom v Rožňave. Na pôde domáceho zboru nás privítala sestra Mgr. Ľubka Olejarová, PhD. Prednáškou...
 • vAktuality

  Spomienková slávnosť pri príležitosti 160. výročia úmrtia P.J. Šafárika

  Obec Kobeliarovo, Matica slovenská, Mesto Rožňava, Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave si Vás dovoľujú pozvať na Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 160. výročia úmrtia P.J. Šafárika. Bližšie info k celému podujatiu nájdete na plagáte. Srdečne pozývame a tešíme sa stretnutie...
 • vAktuality

  Po dlhých mesiacoch konečne „face to face“ …

  Prvé stretnutie duchovných Gemerského seniorátu „face to face“ (tvárou v tvár) v kalendárnom roku 2021 sa uskutočnilo dňa 7.6.2021 na pôde Cirkevného zboru Koceľovce. Nakoľko nám chýbala ako spoločenstvu sviatosť Večere Pánovej, na ktorú sme boli zvyknutí pred sviatkami Veľkej noci, ktorá sa však kvôli protipandemických opatreniam nemoh...

Gemerský seniorát

Seniorský úrad: Zimná 108, 049 25 Dobšiná

telefón: 0918 828 348
e-mail: ges@ecav.sk

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (CZ Dobšiná)

Konseniori: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (CZ Muránska Dlhá Lúka), Mgr. Karmen Želinská (CZ Vyšná Slaná)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (CZ Čierna Lehota)

ECAV.sk

Oficiáne internetové stránky ECAV.sk

Najnovšie spravodajstvo

môžete si prečítať najnovšie správy, ako aj najnovšie oznamy a príhovory, ktoré sme práve umiestnili na našu stránku.

Úradné oznamy

...

Zamyslenia na každý deň

v cirkevnom roku 2017 – 2018

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

Kontaktujte nás

(+421) 0918 828 348

ges@ecav.sk

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

HORE
Facebook GESECAV