Cirkevný zbor Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 08:30 Rakovnica
  • 10:00 Rožňavské Bystré

Mgr. Peter Hlavatý

námestný farár

zborová dozorkyňa: Marta Lajčáková

HORE
Facebook GESECAV