Cirkevný zbor Gemerská Poloma

Gemerská Poloma

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:30

Mgr. Jana Kendžurová

zborová farárka

zástupca zborového dozorcu: Ján Očkaik

HORE
Facebook GESECAV