Cirkevný zbor Gemerská Poloma

Gemerská Poloma

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:30

Mgr. Erika Sýkorová

administrátorka

zástupca zborového dozorcu: Ján Očkaik

HORE
Facebook GESECAV