Cirkevný zbor Čierna Lehota

Čierna Lehota

Ev. a. v. farský úrad

Zbor je administrovaný zo Slavošoviec (Mgr. Viera Kmecová)

Čas bohoslužieb:

  • 8:45

Mgr. Viera Kmecová

administrátorka

zborová dozorkyňa: Kvetoslava Zacharová
kantorka: Kvetoslava Gallová

HORE
Facebook GESECAV