Cirkevný zbor Čierna Lehota

Čierna Lehota

Ev. a. v. farský úrad

Zbor je administrovaný zo Štítnika (Mgr. Jana Hrivniaková)

Čas bohoslužieb:

  • 8:45

Mgr. Jana Hrivniaková

administrátorka

zborová dozorkyňa: Kvetoslava Zacharová
kantorka: Kvetoslava Gallová

HORE
Facebook GESECAV