Cirkevný zbor Kunova Teplica

Kunova Teplica

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 32 Kunova Teplica

Zbor je administrovaný z Rožňavského Bystrého
Mgr. Peter Hlavatý

Mobil: +421 908319992

Čas bohoslužieb:

  • 14:30 Kunova Teplica 2. a 4. nedeľa v mesiaci
  • 13:00 Plešivec 2. nedeľa

Mgr. Peter Hlavatý

administrátor

administrátorka zborového dozorcu : Eva Gyenesová - Drenková

 

HORE
Facebook GESECAV