Cirkevný zbor Kunova Teplica

Kunova Teplica

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 32 Kunova Teplica

Zbor je administrovaný z Rožňavy
Mgr. Viliam Solárik

Čas bohoslužieb:

  • 14:30 Kunova Teplica 2. a 4. nedeľa v mesiaci
  • 13:00 Plešivec 2. nedeľa

Mgr. Viliam Solárik

administrátor

administrátorka zborového dozorcu : Eva Gyenesová

 

HORE
Facebook GESECAV