Cirkevný zbor Muránska Dlhá Lúka

Muránska Dlhá Lúka

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:00 Muránska Dlhá Lúka

Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

zborový farár-konsenior

zborový dozorca: Ján Šturmankin
kantorka: Zuzana Smírová

HORE
Facebook GESECAV