Cirkevný zbor Sirk

Sirk

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 13:00 Sirk
  • 15:00 Turčok nepravidelne

Mgr. Adriana Hrivnaková

námestná farárka

zástupca zborového dozorcu: Tibor Alberti
kantorka: Viktória Alexandra Hrivnaková

HORE
Facebook GESECAV