Cirkevný zbor Chyžné

Chyžné

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:30 Revúcka Lehota,
  • 11:00 Chyžné
  • 8:30 Lubeník a Magnezitovce striedavo
  • 15:00 Kopráš 1x za mesiac

Mgr. Emília Völgyiová

zborová farárka - konseniorka

zborový dozorca: Peter Benedikty
kantorky: Danka Smidtová st., Danka Smidtová ml.

HORE
Facebook GESECAV