Cirkevný zbor Revúca

Revúca

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:30 Revúca
  • 15:00 Zariadenie opatrovateľskej služby 1. a 3. nedeľa
  • 16:00 nemocnica 1. nedeľa v mesiaci

Mgr. Ing. Danica Hudecová

zborová farárka

zborová dozorkyňa: Anna Vrbiarová
kantorka: PhDr. Jana Januchová

HORE
Facebook GESECAV