Cirkevný zbor Rožňava

Rožňava

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 8:30 Rožňava maď.
  • 8:30 zariadenie pre seniorov Nadabula 1. a 3. nedeľa slov.
  • 8:45 DD Subsídium 2. a 4. nedeľa slov.
  • 9:30 zariadenie pre seniorov Čučma 2. a 4. nedeľa slov.
  • 9:45 Jovice 1. nedeľa v mesiaci maď.
  • 10:00 Rožňava slov.
  • 11:00 Nemocnica sv. Barbory slov.
  • 10:00 Kružná 2. a 4. nedeľa maď.
  • 13:00 Rudná 5. nedeľa maď.
  • 15:00 Čučma 1. nedeľa maď.

ThDr. Jerguš Olejár, PhD.

zborový farár

Mgr. Ľubica Olejárová, PhD.

zborová farárka

Mgr. Viliam Solárik

námestný farár (maďarská stanica)

administrátor zborového dozorcu: Ing. Ivan Nemčok
kantorka: Mgr. Janka Tomášiková

HORE
Facebook GESECAV