Cirkevný zbor Dlhá Ves

Dlhá Ves

Ev. a. v. farský úrad

  • Kostolná 179, 049 55 Dlhá Ves

Zbor je administrovaný z Rožňavy
Mgr. Viliam Solárik

Čas bohoslužieb:

  • 11:30 - Dlhá Ves,
  • 13:15 - Kečovo 1. a 3. nedeľa v mesiaci
  • 10:15 - Ardovo 1. a 3. nedeľa v mesiaci

Mgr. Viliam Solárik

administrátor

zborový dozorca: Ing. Zoltán Flander

HORE
Facebook GESECAV