Cirkevný zbor Dobšiná

Dobšiná

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • Dobšiná: 9:00
  • Mlynky podľa dohody

Mgr. Radovan Gdovin

zborový farár

zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Kavková
kantorka: Ivana Csorbová

HORE
Facebook GESECAV