Cirkevný zbor Nižná Slaná - Kobeliarovo

Nižná Slaná - Kobeliarovo

Ev. a. v. farský úrad

  • Letná 39, 049 23 Nižná Slaná
  • 0902122839
  • lubca.stefanidesova@gmail.com

Čas bohoslužieb:

  • 8:00 Kobeliarovo
  • 9:30 Nižná Slaná
  • 11:00 Henckovce

Mgr. Ľubica Štefanidesová

námestná farárka

dozorca za Nižnú Slanú a Henckovce : Ing. Marián Turic

dozorkyňa za Kobeliarovo : Božena Kolesárová

kantorky: Emília Briatková
Martina Nemčková

HORE
Facebook GESECAV