Cirkevný zbor Nižná Slaná - Kobeliarovo

Nižná Slaná - Kobeliarovo

Ev. a. v. farský úrad

  • Letná 39, 049 23 Nižná Slaná
  • 0944242530
  • luciafagova@gmail.com

Čas bohoslužieb:

  • 9:00 a 10:30 Nižná Slaná,
  • Kobeliarovo, Henckovce striedavo

Mgr. Lucia Fagová

námestná farárka

dozorca za Nižnú Slanú a Henckovce : Ing. Marián Turic

dozorkyňa za Kobeliarovo : Božena Kolesárová

kantorky: Mgr. Jana Borošová,
Martina Nemčková

HORE
Facebook GESECAV