Cirkevný zbor Štítnik

Štítnik

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:00 Honce
  • 10:30 Štítnik
  • 13:00 Rozložná (1. nedeľa v mesiaci)
  • 14:00 Gočaltovo (1. nedeľa v mesiaci)

Mgr. Jana Hrivniaková

zborová farárka

zborová dozorkyňa: Mgr. Erika Šmiáková
kantorka: Mgr. Erika Šmiáková

HORE
Facebook GESECAV