Cirkevný zbor Gemerské Teplice

Gemerský Milhosť

Jelšavská Teplica

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 16 Gemerské Teplice 63

zbor je administrovaný z Jelšavy
Mgr. Ivan Bojna

Čas bohoslužieb:

  • Gemerské Teplice 1. nedeľa
  • Gemerský Milhosť 2. nedeľa

Mgr. Ivan Bojna

administrátor

zborová dozorkyňa: Mgr. Laura Durančíková
kantorka: Jana Januchová

HORE
Facebook GESECAV