Cirkevný zbor Mokrá Lúka

Mokrá Lúka

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 9:30

Mgr. Marta Klátiková

námestná farárka

zborová dozorkyňa: Margita Paličková
kantor: Ing. Igor Klátik

HORE
Facebook GESECAV