Cirkevný zbor Ochtiná

Ochtiná

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 35 Ochtiná 150
  • Zbor je administrovaný z Dobšinej.

Čas bohoslužieb:

  • 10:00 Ochtiná
  • 13:15 Rochovce

Martin Dudáš

diakon

administrátorka: Mgr. Rado Gdovin z Dobšinej
zborová dozorkyňa: Mgr. Eva Vidová
kantori: Milan Leng, Mgr. Eva Vidová

HORE
Facebook GESECAV