Cirkevný zbor Ochtiná

Ochtiná

Ev. a. v. farský úrad

  • 049 35 Ochtiná 150
  • Zbor je administrovaný z Dobšinej.

Čas bohoslužieb:

  • 10:00 Ochtiná
  • 13:15 Rochovce

Martin Dudáš

diakon

administrátor: Mgr. Rado Gdovin z Dobšinej
zborová dozorkyňa: Mgr. Eva Vidová, Dis.Art
kantori: Mgr. Eva Vidová, Dis.Art

HORE
Facebook GESECAV