Cirkevný zbor Ochtiná

Ochtiná

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:00 Ochtiná
  • 13:15 Rochovce

Martin Dudáš

diakon

administrátorka: Mgr. Viera Kmecová zo Slavošoviec
zborová dozorkyňa: Kvetoslava Nemčková
kantori: Milan Leng, Eva Barciová ml. 

HORE
Facebook GESECAV