Cirkevný zbor Vyšná Slaná

Vyšná Slaná

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 11:00

Mgr. Karmen Želinská

zborová farárka-konseniorka

zborový dozorca: Miloš Klima
kantor: Ing. Ján Bezek

HORE
Facebook GESECAV