Cirkevný zbor Slavošovce

Slavošovce

Ev. a. v. farský úrad

Čas bohoslužieb:

  • 10:00

Mgr. Jana Hrivniaková

administrátorka

zborový dozorca: Bc. Július Lalik
kantorky: Andrea Jakubovská, Beáta Barboriaková, Vladimíra Nemčková

HORE
Facebook GESECAV