Cirkevný zbor Koceľovce

Koceľovce

Ev. a. v. farský úrad

  • Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná
  • lubca.stefanidesova@gmail.com
  • Zbor je administrovaný z Nižnej Slanej.

Čas bohoslužieb:

  • 11:00 Koceľovce
  • 9:30 Slavoška každá 2. nedeľa
  • 9:30 Markuška každá 2. nedeľa
  • Hanková a Brdárka príležitostne

Mgr. Ľubica Štefanidesová

administrátorka

zborová dozorkyňa: Božena Tomková
kantorka: Bc. Erika Šmiaková

HORE
Facebook GESECAV