Seniorský úrad

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

Telefón: 0918 828 348
E-mail: ges@ecav.sk

IČO: 30685451
OTP Banka Slovensko
č. ú.: SK61 5200 0000 0000 1017 4258

Činnosť a aktivity Gemerského seniorátu (vnútromisijné podujatia organizované pre všetky vekové kategórie počas celého roka ako aj výdavky spojené s administratívou) môžete podporiť formou milodaru. Ten môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu na účet IBAN SK61 5200 0000 0000 1017 4258. Pri platbe mobilnou aplikáciou vám pomôže QR kód. Po zoskenovaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno.Ďakujeme.

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nám napísať cez online formulár >

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV