Seniorský úrad

Zimná 108, 049 25 Dobšiná

Telefón: 0918 828 348
E-mail: ges@ecav.sk

IČO: 30685451
OTP Banka Slovensko
č. ú.: SK61 5200 0000 0000 1017 4258

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nám napísať cez online formulár >

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV